منشی عمومی سازمان ملل بیان داشت: آمریکا باید وضعیت کنونی جهان را درک کند

آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کرد که تاثیر آمریکا در جهان کاهش یافته است

منشی عمومی سازمان ملل بیان داشت: آمریکا باید وضعیت کنونی جهان را درک کند

گوترش درمصاحبه با مجله د اتلانتیک The Atlanticاظهارداشت، ازقدرت نرم آمریکا کاسته شده است.

منشی عمومی سازمان ملل تلویحا با اشاره به آغاز جنگ تجاری بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وچین گفت: آمریکا امروز با تجارت وموضوعات مختلف دست و پنجه نرم میکند. آمریکا درگذشته نقش موثری در روابط بین المللی داشت، در حالی که امروزه از این تاثیر کاسته شده است.

آنتونیو گوترش همچنین تصریح کرد، جهان در وضعیتی ازهم پاشیده قرارگرفته وپس ازپایان جنگ سرد، نظم جهانی به رهبری ایالات متحده امریکاهنوز تعریف نشده باقی مانده و جهان به سوی نظمی پیش میرود که چندین قدرت جهانی در آن موثر هستند. آمریکا باید وضعیت کنونی جهان را درک کند.اخبار مربوطه