گیورگی کویریکاشویلی  نخست وزیر گرجستان استعفا نمود

وی علت استعفایش را موجودیت برخی نظرات متفاوت بین او و تیم حاکم به ویژه رهبر حزب خواند

992351
گیورگی کویریکاشویلی  نخست وزیر گرجستان استعفا نمود

گیورگی کویریکاشویلی، نخست‌وزیر گرجستان طی سخنانی در نشست خبری استعغای خود را اعلام نمود.

کویریکاشویلی در توضیح علت استعفای خود گفت: در مسائل اصلی برخی نظرات متفاوت بین من و تیم حاکم به ویژه رهبر حزب موجود است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گرجستان طی سال های اخیر گام های موثری در روند نزدیک شدن به ناتو و اتحادیه اروپا برداشته است، تصریح کرد: رشد اقتصادی کشورش با وجود بحران اقتصادی در منطقه همچنان ادامه دارد.

مطابق قانون اساسی گرجستان، در صورتی که نخست‌ وزیر اعلام استعفا کند، همه اعضای کابینه مجبور به استعفا خواهد شد و حزب «رویای گرجستان» به رهبری گئورگی کویرکاشویلی باید در ظرف هفت روز فهرست نامزد نخست وزیر و کابینه جدید را به رئیس جمهوری این کشور تقدیم نماید.

گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان از ماه دسامبر سال 2015 این سمت را بر عهده داشت.اخبار مربوطه