ترکیه و قزاقستان طور مشترک طیاره بدون سرنشین تولید میکنند

این مطلب را شرکت صنایع هوافضای ترکیه اظهار داشت

1825606
ترکیه و قزاقستان طور مشترک طیاره بدون سرنشین تولید میکنند

آنکا طیاره بدون سرنشین ملی ترکیه که به قزاقستان صادر می‌شود، در تاسیساتی که در این کشور تاسیس خواهد یافت، به طور مشترک تولید خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه شرکت صنایع هوافضایی ترکیه (توساش)، این شرکت که سال گذشته در قزاقستان توافق‌نامه صادرات آنکا را امضا کرده بود، تفاهم‌نامه همکاری جدیدی را با این کشور منعقد کرد.

در چهارچوب تفاهم‌نامه امضا شده بین توساش و شرکت انجنیری قزاقستان، آنکا به طور مشترک در این کشور تولید خواهد شد. در زمینه موضوعات تبادل تکنالوژی، از جمله فرآیندهای نگهداری و ترمیم، همکاری خواهد شد.

بدین ترتیب قزاقستان به اولین پایگاه تولید آنکا در خارج از ترکیه تبدیل شد. با این تفاهم‌نامه گام مهمی در راستای پرورش نیروی انسانی در این زمینه و توسعه توان تولید طیاره بدون سرنشین کشور برداشته شد.اخبار مربوطه