کشف "ابر یتیم" در فاصله 300 میلیون سال نوری از زمین

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آلاباما در آمریکا هنگام بررسی خوشه صورت فلکی کهکشان در فاصله 300 میلیون سال نوری از زمین، ابر مرموزی به اندازه بزرگتر از کهکشان راه شیری کشف کردند

1672566
کشف "ابر یتیم" در فاصله 300 میلیون سال نوری از زمین

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آلاباما در آمریکا هنگام بررسی خوشه صورت فلکی کهکشان در فاصله 300 میلیون سال نوری از زمین، ابر مرموزی به اندازه بزرگتر از کهکشان راه شیری کشف کردند

یک ابر در فاصله 300 میلیون سال نوری از زمین کشف شد.

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آلاباما در آمریکا هنگام بررسی خوشه صورت فلکی کهکشان در فاصله 300 میلیون سال نوری از زمین، ابر مرموزی به اندازه بزرگتر از کهکشان راه شیری کشف کردند.

ابر تنها، در مکانی که هیچ کهکشان وجود ندارد، "یتیم" نامگذاری شد.

به گفته دانشمندان، این "ابر یتیم" مرموز پس از ترک کهکشانِ میزبانِ خود، صدها میلیون سال زنده ماند.

علت اینکه ابر هنوز پراکنده نشده، سبب تعجب دانشمندان شد.اخبار مربوطه