گردهمایی رادیوهای مشهور اروپا

پخش برنامه های بخش برون مرزی ترکیه به ۳۵ زبان خارجی و زبان ترکی، بسیار مورد تقدیر قرار گرفت

424696
گردهمایی رادیوهای مشهور اروپا

گردهمایی رادیوهای مشهور اروپا

پخش برنامه های بخش برون مرزی ترکیه به ۳۵ زبان خارجی و زبان ترکی، بسیار مورد تقدیر قرار گرفت

رادیوهای مشهور اروپا، در استانبول گرد هم آمدند.

در این همایش موج کوتاه رادیویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این اجلاس، رادیو صدای ترکیه، بسیار مورد تقدیر قرار گرفت.

شرکت کنندگان، تحت تاثیر پخش برنامه های رادیو صدای ترکیه از اروپا تا آسیا و از امریکا تا افریقا در ۳۵ زبان خارجی و همچنین زبان ترکی، قرار گرفتند.

زکی چیفتچی معاون ریاست عمومی رادیو تلویزیون دولتی ترکیه، گفت: "با پخش برنامه های از موج کوتاه، از بسیاری کشورهای جهان، واکنشهایی خوبی دریافت میکنیم. به همین دلیل بسیار مورد توجه میباشیم. شنوندگان از طریق میل، نامه و یا تیلفون با ما ارتباط دارند."

زکریا آیدین معاون ریاست بخش برون مرزی تی آر تی نیز ابراز داشت: "از طریق ۷ ماهواره و ۵ موج کوتاه و توسط ۴۱ سایت اینترنتی، روزانه ۱۲۰ ساعت برنامه پخش میکنیم. زبانهای پرتگالی، جاپانی و مالایی نیز از سال ۲۰۱۵ آغاز گردیده است."

گفتنی است، جلسات مذکور، ۵ روز ادامه خواهد داشت.اخبار مربوطه