افزایش صدور قطعات موتر و دیگرلوازم مورد ضرورت از تورکیه

آلمان، فرانسه و آمریکا در صدر واردکنندگان قطعات موتر و دیگرلوازم مورد ضرورت از تورکیه اند

2129196
افزایش صدور قطعات موتر و دیگرلوازم مورد ضرورت از تورکیه

آلمان، فرانسه و آمریکا در صدر واردکنندگان قطعات موتر و دیگرلوازم مورد ضرورت از تورکیه اند

از تورکیه طی سه ماه نخست سال جاری به ارزش 3.7 میلیارد دالر صادرات قطعات موتر و دیگرلوازم مورد ضرورت  صورت گرفت و آلمان، فرانسه و آمریکا در صدر واردکنندگان آن قرار گرفتند.

بر اساس آمار اتحادیه صادرکنندگان اولوداغ، بخش موتر سازی تورکیه طی ماه‌های جنوری تا مارچ سال جاری به ارزش 3 میلیارد و 731 میلیون و 612 هزار دالر صادرات قطعات و لوازم جانبی مورد ضرورت موتر  انجام داد.

صادرات این بخش در مدت مشابه سال گذشته 3 میلیارد و 614 میلیون و 610 هزار دالر بود.

به ترتیب بیشترین صادرات تورکیه در این بخش به کشورهای آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، روسیه، انگلیس و رومانیا انجام گرفت.اخبار مربوطه