آیا اینهارا میدانید؟ - کریمان خالص اولین دختر تورک به صفت ملکه زیبایی جهان

کریمان خالص در سال 1932 به‌ صفت ملکه زیبایی جهان انتخاب شد

2045126
آیا اینهارا میدانید؟ - کریمان خالص اولین دختر تورک به صفت ملکه زیبایی جهان

برنامه آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه ۹ اوکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی

کریمان خالص در سال 1932 به‌ صفت ملکه زیبایی جهان انتخاب شد

آیا می‌دانید در سال 1932 یک دختر تورک به صفت ملکه زیبایی جهان انتخاب شد؟

اولین مسابقه دختر شایسته جمهوری تورکیه در سال 1929 برگزار شد. فریحه توفیق به‌ صفت برنده این مسابقه که از سوی دولت جمهوری تورکیه تشویق وحمایت میشد، اعلام گردید.

کریمان خالص دختر دیگر تورک که با اصراردوستانش به مسابقه دخترشایسته در سال 1930 ازتورکیه مراجعه کرد، به‌دلیل عدم موافقت خانواده‌اش نتوانست در دور دوم این مسابقه شرکت کند. ولی دو سال بعد یعنی در سال 1932 با کسب موافقت خانواده‌اش‌ در چهارمین مسابقه ملکه زیبایی تورکیه شرکت کرده و به‌ صفت دختر شایسته تورکیه در این مسابقه برنده شد. کریمان خالص در 31 جولای سال 1932 نیز در مسابقه جهانی ملکه زیبایی در شهر "اسپا" در بلجیم به‌نمایندگی از تورکیه شرکت کرده و در این مسابقه نیز بین  دختران شایسته 28 کشور به‌عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد. او با شعارهای "زنده باد مصطفی کمال آتاترک، زنده باد ملکه زیبای تورکیه" تماشاگران مراسم با بیرق تورکیه روی صحنه حاضر شده و به همگان اظهار سپاس کرد. کریمان خالص در تورکیه با استقبال پر شور و هیجان جمعیت بزرگی از مردم کشورمان مواجه گردید. با درخواست مصطفی کمال آتاترک به افتخاراو ضیافتی ترتیب یافته و مصطفی کمال در این ضیافت پیشانی ملکه زیبایی تورکیه و جهان را بوسیده و گفت:از این پس به تو "اجه" خواهم گفت. پس از این رویداد که ماموریت خطیری را بر عهده زن تورک محول کرده و از نظر مبارزه در راه حقوق زنان دستآوردی مهمی بود، در چهارچوب تغییر قانون نام خانوادگی که در سال 1934 تدوین گردید، به کریمان خالص از سوی آتاترک نام فامیل "اجه" به‌معنی ملکه داده شد. کریمان خالص اجه در پروژه‌های مختلف تبلیغانی برای شناساندن تورکیه و جلب محبوبیت جمهوری جوان ایفای نقش نمود. او در تعیین هویت کشوری و جایگاه آن بین سایر کشورهای جهان وظیفه مهم و خطیری را عهده دار گردید. پس از کریمان خالص،  "عذرا آقین" دومین دختر تورک  در سال 2002 به‌ صفت ملکه زیبای جهان انتخاب گردید.اخبار مربوطه