آيا اینهارا میدانید؟-  پرورش نوع جدید نخود درمنطقه ای جنوب‌شرقی آناتولی

آیا می‌دانید در جنوب‌شرقی آناتولی یک نوع جدید متعلق به خانواده ای نخود پرورش می‌یابد؟

2035703
آيا اینهارا میدانید؟-  پرورش نوع جدید نخود درمنطقه ای جنوب‌شرقی آناتولی

برنامه آیا اینها را میدانید؟  دوشنبه ۱۱ سپتامبرسال ۲۰۲۲ میلادی

به این نوع جدید و نایاب نام "تورکی کوم" داده شد

آیا می‌دانید در جنوب‌شرقی آناتولی یک نوع جدید متعلق به خانواده ای نخود پرورش می‌یابد؟

جنوب‌شرقی آناتولی یکی از اولین مناطق در جهان است که کشت و زراعت در آن رونق یافت. در نتیجه مطالعات و تحقیقات دانشگاه مدیترانه یک نوع نخود مقاوم در مقابل خشکسالی و گرمای بالا در منطقه جنوب‌شرقی آناتولی کشف گردید. به این نوع جدید نخود که با دانه‌های به‌شکل قلب جلب دقت می‌کند، به‌مناسبت صدمین سالگرد تاسیس جمهوریت نام " تورکی کوم" داده شد. 

این نوع جدید نخود در مجله مرزها در علوم گیاهی که یکی از مهم‌ترین مجلات در عرصه علوم گیاه شناسی در جهان است معرفی شده است. نخود "تورکی کوم" که به‌ صفت یک نوع بومی در ادبیات بین المللی به ثبت رسید، مورد توجه فراوان محققانی که در تورکیه و جهان مطالعاتی در زمینه نخود انجام می‌دهند، قرار گرفته است. ویژگی این نخود که در برابر دمای بالا و خشکسالی مقاوم می‌باشد، امیدبخش است.  درنتیجه تحقیقات معلوم شده که این نوع جدید نخود در مقابل بعضی حشرات مضر وکم آبی نیز مقاوم است. در صورت انتقال ژن‌های این نوع جدید نخود به سایر نوع‌های پرورشی، در زمینه کشت و تولید انواع نخود تجارب ارزشمندی کسب خواهد شد. به‌همین خاطر در جهان امروزی که با تهدید گرمایش مواجه است، اهمیت این نوع جدید نخود برای محصولات زراعتی بیش از پیش افزایش می‌یابد.

 اخبار مربوطه