آثار جغرافیایی به ثبت رسیده ای تورکیه – عصای شهر عادل‌جواز

این محصول درتاریخ ۲۲اپریل سال ۲۰۱۹مطابق با ۲ ثور سال ۱۳۹۸به ثبت رسیده است

1937160
آثار جغرافیایی به ثبت رسیده ای تورکیه – عصای شهر عادل‌جواز

«عصای شهر عادل جواز» از مربوطات ولایت بیتلیس واقع در ساحل بحیره ای وان در منطقه آناتولی شرقی تورکیه، در سال 2019 با همت واحد خدمات روستایی منطقه عادل جواز در محصولات ثبت شده جغرافیایی تورکیه قرار گرفت.

  این محصول درتاریخ ۲۲اپریل سال ۲۰۱۹مطابق با ۲ ثور سال ۱۳۹۸به ثبت رسیده است.

شهرعادل جواز یکی از اولوسوالی های ولایت بیتلیس بوده است. این ولایت در ساحل بحیره ای وان در منطقه آناتولی شرقی تورکیه موقعیت دارد.  عصای شهرعادل جوازکه بسیار مشهور و دارای پیشنه ای تاریخی نیز هست در سال 2019 با همت واحد خدمات روستایی منطقه عادل جواز در محصولات ثبت شده جغرافیایی تورکیه قرار گرفت. ماده اولیه  این عصا که در دو نوع برای استفاده روزانه افراد مسن و برای مقاصد گردشگری تولید می‌شود، درختان چهارمغزبوده است که به طور ویژه در منطقه کشت می‌شود. نقوش روی عصا در اصل با استفاده از نقوش اورارتویی، سلجوقی و عثمانی موجود در بناهای تاریخی طراحی شده واز چندین نسل توسط استادان ساختن این عصا تابه امروز انتقال یافته است. نقوش ابر و باد، تذهیب و مینیاتور که بیش از بیست و پنج گونه دارد، صرفا به روی عصای عادل‌سواز دیده می‌شود و با تکنیک‌های کندنکاری، نقاشی و سوزاندن روی بدنه عصا طراحی می‌شود. عصای شهر عادل جواز که کاملاً با دست ساخته میشود، به اندازه کافی ضخیم تولید می شود که وزن انسان را برای استفاده روزانه تحمل کند. دو اما آن نوع این عصا که برای مقاصد گردشگری تولید می‌شوند، نازک تر و دارای زیبایی و طراحی خاص خوداند.اخبار مربوطه