TRTVOTWORLD

TRTVOTWORLD

Радио „Гласът на Турция” работи към дирекцията за излъчвания за чужбина на ТРТ. Излъчва на къси вълни емисии на 41 езика. В съответствие с нуждите на съвремието ни днес емисиите се излъчват и по интернет на страниците на всеки отделен език на адрес TRTVOTWORLD.COM  

Емисиите на Tурски език се излъчват  24 часа на денонощие на къси вълни, чрез сателит и по интернет.

С емисиите си „Радио Гласът на Турция” предоставяйки безпристрастна информация за събитията в света и в Турция, отразява позициите и становището на Турция по различни вътрешни и външни проблеми и представя културната и национална идентичност на  Турция и турския народ пред света.

Радиото дава подробна информация за различни проекти и за постиженията в различни области в страната.

Тя дава информация в сферите на науката, културата, политиката, спорта, изкуството, икономиката.

На интернетната страница се дава място на актуални, достоверни и безпристрастни новини.

Най-достоверните и актуални новини за Турция и за света ще намерите в интернетните страници на отделните езици на адрес TRTVOTWORLD.COM  

В интернет страниците на Радио „Гласът на Турция” се предоставя  богата информация за актуалните събития в Турция, Близкия Изток, Африка, Америка, Европа и Азия и за икономическите, политически, културни и спортни събития в света.