ترور تشکیلاتی پی کاکانینگ کمپ لریگه قره ته هوائی هجوم اویوشتیریلدی

اوشبو عملیات عراق نینگ شمال تامانیده گی تروریستلر کمپ لریگه قره ته آلیب باریلدی

809549
ترور تشکیلاتی پی کاکانینگ کمپ لریگه قره ته هوائی هجوم اویوشتیریلدی

تورک قوراللی کوچلری تامانیدن عراق نینگ شمالیده گی بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکانینگ کمپ لریگه قره ته هوائی هجوم اویوشتیریلدی.

قوراللی کوچلر قومندانلیگیدن بیریلگن بیاناتگه کوره، مذکور عملیاتده ترور تشکیلاتی جنگریلری تامانیدن قوللنگن موضوع، پناهگاه بیلن قورال و مهمات دیپولری خنثی قیلینگن.

عملیات نی موفقیت لیک بیلن عملگه آشیرگن جیت لرق ونلغه گه قیتیب کیلگن لیگی بیلدیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر