وان ده گی تروریستیک حادثه ده یره لنگن بیر کیشی شهید بولدی

پی کاکا تامانیدن اویوشتیریلگن ایدی

555311
وان ده گی تروریستیک حادثه ده یره لنگن بیر کیشی شهید بولدی

وان ده گی تروریستیک حادثه ده یره لنگن بیر کیشی شهید بولدی

ترکیه نینگ وان ولایتیده تناون کون تروریست گروهی پی کاکا تامانیدن پولیس اویی و پولیس مرکزیده اویوشتیریلگن هجوم نتیجه سیده یره لنگن بیر کیشی پولیس شهید بولدی.

تروریست گروهی پی کاکا اعضالری تامانیدن 17 نچی اگست کیچقرون ساعت 11:15 ده پارتلاو ماده سی اورنه تیلگن موتر بیلن اویوشتیریلگن هجوم ده 1 پولیس شهید 20 سی آغیر 73 نفر یره لنگن ایدی.علاقه لی ینگی لیکلر