گالاته سرای 7-0 بیلن غلبه قازاندی

کستمونو سپورتنی 7-0 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی

1895271
گالاته سرای 7-0 بیلن غلبه قازاندی

تورکیه زراعت کپ بیلله شوولری دایره سیده گالاته سرای فوتبال تیمی مهمان قیلیب اوچره شگن تورکیه 2- فوتبال لیگی جماعه لریدن کستمونو سپورتنی 7-0 بیلن مغلوبیت گه اوچره تیب 4 – مرحله گه چیقیش گه موفق بولدی.

استانبولده جایلشگن گالاته سرای نینگ نف استدیومیده بولیب اوتگن اوچره شوونینگ بیرینچی میدانی 2-0 بیلن اداغگه ییتدی.

بیراق اوچره شوونینگ ایککینچی میدانیده گالاته سرای 5 گول اوروب اوچره شووده اوز رقیبینی 7-0 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی.علاقه لی ینگی لیکلر