اروپا قهرمانلر لیگیده ریئال مادرید غلبه قازاندی

اروپا قهرمانلر لیگیده ریئال مادرید سونگگی 3 دقیقه ده غلبه قازاندی

2137306
اروپا قهرمانلر لیگیده ریئال مادرید غلبه قازاندی

اروپا قهرمانلر لیگی یریم فاینلده ریئال مادرید جماعه سی بیلن بایرن مونیخ جماعه سی اوچره شدی

UEFA اروپا قهرمانلر لیگی یریم فاینل بیلله شووی ایککینچی اوچره شوویده اسپانیانینگ ریئال مادرید جماعه سی آلمان نینگ بایرن مونیخ جماعه سیگه قرشی غلبه قازانیب فاینل گه چیقیش گه موفق بولدی.

 UEFA اروپا قهرمانلر لیگی یریم فاینل بیلله شوویده رئیال مادرید جماعه سی بیلن بایرن مونیخ جماعه سی اسپانیانینگ پایتختی مادریدده اوچره شدی.

اوچره شووده رئیال مادرید جماعه سی اوز رقیبی بایرن مونیخ جماعه سی گه قرشی 2-1 بیلن غلبه قازاندی.  

رئیال مادرید جماعه سی نینگ گوللرینی 88 و 90+1- دقیقه لرده جوسيلو اوردی.

بو ایککی جماعه آلمانده بولیب اوتگن بیرینچی اوچره شووده 2-2 برابرگه قالگندی.

بایرن مونیخ نینگ گولینی آلفونسو دیویس اوردی.

اوشبو نتیجه بیلن ریئال مادرید جماعه سی UEFA اروپا قهرمانلر لیگیده فاینل گه چیقیش گه موفق بولدی.

اسپانیا جماعه سی UEFA اروپا قهرمانلر لیگی فاینل بیلله شوویده پاریس سن جرمن جماعه سیگه قرشی غلبه قازانگن بورسیا دورتموند جماعه بیلن 1 جون شنبه کونی انگلستان نینگ پایتختی لندن ده جایلشگن ویمبلی استدیومیده اوچره شه دی.  علاقه لی ینگی لیکلر