تورکیه سوپرلیگی بیلله شوولرینی آلیب باراتگن حکملر معلوم بولدی

تورکیه فوتبال سوپرلیگی قیته دن باشلنه دی

1434812
تورکیه سوپرلیگی بیلله شوولرینی آلیب باراتگن حکملر معلوم بولدی

تورکیه سوپر لیگ حیجانی 87 کون کیین 27- هفته بیلله شوولری بیلن ایرته گه جمعه کونی قیته دن باشلنه دی. 

تورکیه سوپر لیگی 27- هفته بیلله شوولرینی آلیب باراتگن حکملر قوییده گیچه:

12- جون جمعه کونی

ساعت 21:00 گوزتیپه – ترابزونسپورت – زوربای کوچوک

ساعت 21:00 فنرباغچه – حس کابلو قیصاری سپورت – آتیلا قاره اوغلان

13- جون شنبه:

ساعت 18:30 میدیپول باشاق شهر – آی تمیز آلانیا سپورت – علی شانس آلن

ساعت 21:00 یینی ملاتیا سپورت – قاسم پاشا- خلیل امید ملر

ساعت 21:00 بیشیکتاش – انتالیا سپورت – امید اوزتورک

13- جون یکشنبه:

ساعت 18:30 گنچلر بیرلیگی – اتفاق هولدینگ قونیه سپورت – آلپر اولوسوی

ساعت 21:00 چایکور ریزه سپورت – گالاته سرای – یشر کمال اوغورلی

ساعت 21:00 غازی انتیب فوتبال کلوپی – انقره گوجو – مته قالقاوان

15- جولای دوشنبه:

ساعت 21:00 دیمیر گروپ سیواس سپورت – یوکاتیل دینگیزلی سپورت – عبدالقادر بیتیگنعلاقه لی ینگی لیکلر