تورکیه ده ایشلب چیقریلگن موترنینگ قریب 85 فایزی چیت ایل گه صادر قیلینماقده

81 مینگ 410 ته موترنینگ 84،2 فایزی چیت ایل گه صادر قیلیندی

1444740
تورکیه ده ایشلب چیقریلگن موترنینگ قریب 85 فایزی چیت ایل گه صادر قیلینماقده

تورکیه جمهوریتی نینگ سکاریا ولایتیده جاری ییل نینگ 5 آیی جریانیده ایشلب چیقریلگن 81 مینگ 410 ته موترنینگ 84،2 فایزی چیت ایل گه صادر قیلیندی.

بو شهرده 5 آی جریانیده 71 مینگ 478 ته اتوموبیل، 44 ته کامیون، 160 ته بس، 272 ته کیچیک بس، 9 مینگ 465 ته تراکتور بولیب 81 مینگ 410 ته موتر ایشلب چیقریلگن.

اوشبو باسقیچده تورکیه نینگ توپلم موتر تولیدی نینگ 19،1 فایزی نینگ سکاریاده ایشلب چیقریلگن لیگی بیر کونده 535 ته موتردن 451 ته سی نینگ صادر قیلینگن لیگی قید ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر