طالبان گروهی ایککی ته تومن مرکزی نینگ کنترولینی قولگه کیریتیب آلدی

طالبان نینگ غور و ارزگان ولایتلریده ایککی تومن نینگ کنترولینی قولگه کیریتگن لیگی بیلدیریلدی

1653342
طالبان گروهی ایککی ته تومن مرکزی نینگ کنترولینی قولگه کیریتیب آلدی

افغانستان نینگ غور و ارزگان ولایتلریده ایککی تومن نینگ کنترولینی طالبان گروهی قولگه کیریتیب آلدی.

غور والیسی عبدالظاهر فیضزاده تروریست جنگریلرنینگ غورنینگ شهرک تومنی گه هجوم اویوشتیرگنینی ایتدی.

هجوم عاقبتیده خوفسیزلیک کوچلری نینگ تومن مرکزیدن کیینگه قیتگن لیگینی معلوم قیلگن فیضزاده شونده ی بولیب تومن مرکزی نینگ طالبان گروهی نینگ کنترولی آستیگه اوتگن لیگینی قید ایتدی.

فیضزاده مذکور تومن نینگ قیتریب آلیش اوچون عملیات تیارگرلیگی نینگ باشله گن لیگینی قید ایتدی.

باشقه تاماندن ارزگان والی لیگی سوزچیسی عمر شیرزاد هم تروریست جنگریلرنینگ ارزگان نینگ گیزاب تومنی گه هجوم اویوشتیریشی نینگ آرتیدن مذکور تومن مرکزی نینگ زالبان گروهی نینگ کنترولی آستی گه اوتگن لیگینی بیلدیردی.

شیرزاد تروریست جنگریلرنینگ توناون آقشم وقتی ارزگان نینگ چوره تومنی گه اویوشتیرگن هجوم نینگ برطرف ایتیلگن لیگینی افاده ایتدی.

طالبان گروهی تامانیدن بیریلگن بیاناتده ایسه گزاب تومنی گه اویوشتیریلگن هجوم نتیجه سیده 65 ته خوفسیزلیک کوچلری منسوبی نینگ تسلیم بولگن لیگی ادعا ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر