یوزلب کیشی طالبان گروهی منسوبی جنگری کیلیب تسلیم بولدی

اوشبو جنگریلر غور و هرات ولایتلریده خوفسیزلیک کوچلری گه کیلیب تسلیم بولگن.

یوزلب کیشی طالبان گروهی منسوبی جنگری کیلیب تسلیم بولدی

افغانستان نینگ غربیده جایلشگن غور و هرات ولایتلریده ترورچیلیک فعالیتلری عملگه آشیریب یورگن 172 کیشی طالبان گروهی منسوبی جنگری خوفسیزلیک کوچلریگه کیلیب تسلیم بولدی.

مملکت نینگ غربیده گی ظفر 207- قول اردو قومندانلیگی مطبوعات مسؤلی سید اکه ضیا حسینی مطبوعاتگه بیرگن بیاناتیده، خوفسیزلیک کوچلری نینگ باسیملری عاقبتیده غور و هرات ولایتلریده ترورچیلیک فعالیتلری عملگه آشیریب یورگن 172 کیشی طالبان گروهی منسوبی جنگری نینگ قوراللری بیلن بیرگه لیکده خوفسیزلیک کوچلریگه کیلیب تسلیم بولگن لیگینی ایتدی.

تسلیم بولگنلر قطاریده طالبان نینگ اوزیچه منطقه مسؤللریدن اوچ کیشی نینگ موجود ایکن لیگینی قید ایتگن حسینی بو جنگریلرنینگ تسلیم بولیشی نینگ منطقه نینگ خوفسیزلیگی گه کتته تاثیر قالدیره جگینی بیلدیردی.

باشقه تاماندن مدافعه وزیرلیگی سونگی بیر آی دوامیده اولکه نینگ غربیده ترورچیلیک فعالیتلری آلیب بارگن 582 کیشی جنگری نینگ دولت گه کیلیب تسلیم بولگن لیگینی معلوم قیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر