Hakkaridäki serhet birikmeleriniň birine hüjüm guran terrorçylar öldürildi

Türkiýäniň Hakkari welaýatynyň Han Tepe diýilen ýerinde ýerleşýän serhet birikmesine hüjüm guran PKK-ly 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

583347
Hakkaridäki serhet birikmeleriniň birine hüjüm guran terrorçylar öldürildi

Hakkari welaýatynda soňky 2 aýda geçirilen operasiýalarda täsirsiz ýagdaýa getirilen terrorçylaryň sany 343-e ýetdi.

Bitlis welaýatyna guralan howa hüjüminde bolsa terror guramasyna degişli gaçypatalgalar we ýarag liniýalar ýok edildi.

Beýleki tarapdan 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri Türkiýä bikanun ýagdaýda geçmäge synanyşan takmynan 300 müň adam tussag edildi.Degişli Habarlar