Daşary Işler Ministri Fidan Çeh Kärdeşi Bilen Duşuşar

Duşuşykda iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklar ähli taraplaýyn ara ara alnyp maslahatlaşylar.

2155345
Daşary Işler Ministri Fidan Çeh Kärdeşi Bilen Duşuşar

 

Daşary işler ministri Hakan Fidan, çeh kärdeşi Ýan Lipawskiý bilen ertir paýtagt Ankarad duşuşar.

Duşuşykda iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklar ähli taraplaýyn ara ara alnyp maslahatlaşylar.

Türkiýäniň ÝB-ne agzalyk etaby meselesi hem gün tertibine getirler.

Iki kärdeş duşuşykda Ysraýylyň Palestina guraýan hüjümleri bilen Ukraina söwşiniň başda durmagynda sebitara we halkara meseleleri hem hakynda pikir alyşar.Degişli Habarlar