Nogayşa 224: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (4)

Bu yuma em “ALLAH’TI OYLAV, EM ÖZİNE YALBARUV” baresinde söz bardıramız.

1269192
Nogayşa 224: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (4)

Nogayşa 224: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (4)

Bîr alimdiñ Allah’tı 

Esleviniñ qasında,

Özine duva qılganı

Sözleriniñ davamı

Nav aqıyqatlar bolgan:

 

“Ey, etken isleriniñ    

Sanı soñsuz bolgan Allah!

Ey ilim, irfan, molluq,   

İhsanlardıñ iyyesi  

Ullı Quday, Hak Allah!

 

Seniñ barlıgındıñ mejbur    

Bolganınıñ şayitleri, 

Bulut, ayındırıq em şimşek,   

Yellerminen yamgırlar

Bolganları qasında,    

Sosınlardıñ bîr bolup  

Barabar areket etkenleri,     

Saga ayrı delil bolgan...

Tagı sosı zatlar barı,

Bîrbîrinden erek bolup, 

Em bîrbîrine osamas

Allerimen barabar

Bîrbîriniñ işinde, 

Bîrbîrine kömekleri,

Seniñ vahdetine, birligine      

Köp quvatlı işaret etken...

 

Em azamatlı aspandı, 

Acayip mahşer etkenin, 

Yani bîrbîrine zıd

Maddelerdi so kökte  

Yıyıstırıp toplaganın, 

Atta bazı künlerde,

Bîr qaş qayta so kökti     

Tolturup em bosaltqanın,

Rablıgındıñ haşmetine,       

Baska bîr delil bolgan...

 

Em sosı aspandı, 

Yazıp bızgan levhaday  

Bulutlardı yıyıstırıp,

Soñı onlardı sıgıp   

Suvıman är yaqlardı,    

Tarla bav baqşalardı,

Süngerdey suvlatqanın,    

Qudretindiñ azamatına  

Em islerindiñ är yaqlardı     

Qaplaganına şayit bolgan...

 

Ene sosı isler barı, 

Dünyadı, maqluqlardı  

Kök perdesi astında

Qarap idare qılgan       

Rahmet em amirligindiñ

Hadsiz keñligi qasında,   

Em är bîr zatqa yetkenine,

Neşe deliller bolgan...

 

Em aspandaqı avaga,  

So darece hakimane  

Vazipeler, qızmatlar

Kördirgeniñ qasında, 

Bulut em yamgırlardı, 

Ol darece ilminmen

Paydalarda qullanganın..

Sosı aller nav aqıyqattı      

Bildirgen em körsetken:

Är bîr zattı quşatqan 

İlmiñ, hikmetin bolmasa,

Nav vazipelerdi etpege

Äş bîr imkän bolmagan...

 

Ey tilegeni är isti, 

Tilegendey etken Allah

Kök betteki islerinmen

Her vaqıt bîr haşirdiñ 

Oqşarını etesin!..   

 

Sosı kökte är vaqıt

Alemlerdi basqa alemge   

Avdarıp turganda,  

Közimizdiñ aldında,

Neşe qıyamet körsetesin...  

Bîr saatte yazdı qıs,    

Em qıstı yaz etesin!

Yañı bîr alem akelip 

Bîr alemdi yoq etesin!

 

Mine sosı isler barı,

Senin soñsız qudretindiñ  

Dünyadı ahiretke

Yengilşe avdarıyagına,  

Em ahirette tagı  

Soñsız isler etiyegine

İşaretler beribyatır...

 

Ey Calal İyyesi Qadir

Kökteki, aspandaqı    

Hava, bulut em yamgır,

Ayındırıq, kök kürlegeni,     

Seniñ emrin, küşinmen,

Senin quvvat, qudretinmen,

Senin emriñ astında 

Vazipeler köripyatır!

 

Bîrbîrine oqşamas 

Sosı köktiñ maqluqları  

Gayet tezoq emirlerge

İtaatger allerimen,  

Amir em hakimlerini, 

Takdis etip rahmetini

Medh ü sena etipyatır...   

Maqtavlarını saga     

Allerimen sunupyatır...

 

Ey arz em semavattıñ 

Yerdiñ em köklerdiñ 

Calallı Yaratuvşısı!

Nav hikmetli Qur’an’ındıñ    

Em Rasül-i Ekrem’iñ 

Muhammedaleyhisselamdıñ

Dersi em talimimen   

İyman ettim em bildim kim:

Qaydey bolsa semavat,  

Yıldızlarman em sosı,  

İşindeki zatlarman

Seniñ barlıgındıñ mejbur   

Em kerek bolganını,

Em bîrligindiñ şayitleri    

Bolganını körsetken, 

Aynı sosınlarday barı

Nav zemin yer yüzi,

Üstündeki maqluqlarman,  

Em barı allerimen,  

Seniñ barlıgına bîrligine,  

Maqluqatı sanınca 

Şayitleriñ bolaberip    

Em işaretler etipyatır...

 

İyye nav yer yüzinde 

Barı avdarılgan aller,

Misal bolsa tereklerdiñ,

Em barı ayvanlardıñ   

Är sane kiyiminiñ     

Avısıp turganı,

Kişkey bolsun, üyken bolsun,   

Az bolsun, köp bolsun,

Baresiniñ düzeni,    

Seniñ barlıgına, bîrligine,

Neşe işaretler bolıpyatır.

 

Em är bîr ayvan baresi,

Arıqlıq em muqtajlıqtıñ  

Darecesi nispetinşe,

Sosınlarga berilgen    

Rahimane rızıqlarman, 

Em yaşavına kerek bolgan

Müşelerdiñ hikmetpen 

Özlerine tagılganı,   

Senin barlıq birligine

Soñsız şayit bolıpyatır...”

 

Qalgan manelerdi tagı  

Keliyek yuma inşallah  

Ayttırsın bizge Allah...       

        

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 

 
 
 
 


Bäyläneşle xäbärlär