بازدید از شبه جزیره تاریخی گالی بولی به مناسبت سالگرد پیروزی جنگ چاناک کاله

در شبه جزیره تاریخی گالی بولی، پیش از آغاز مراسمهای صد و چهارمین سالگرد پیروزی جنگ چاناک کاله و یاد شهدای 18 مارس، تعداد بازدید کنندگان افزایش یافت

1165125
بازدید از شبه جزیره تاریخی گالی بولی به مناسبت سالگرد پیروزی جنگ چاناک کاله
gelibolu, ziyaretci akini.jpg

در شبه جزیره تاریخی گالی بولی، پیش از آغاز مراسمهای صد و چهارمین سالگرد پیروزی جنگ چاناک کاله و یاد شهدای 18 مارس، تعداد بازدید کنندگان افزایش یافت.

شهروندان ترک که از گوشه و کنار کشور به این شبه جزیره رفته اند، از مزار شهدا و یادواره ها دیدن میکنند.

بازدید کنندگان با در دست داشتن پرچم ترکیه  از یادواره شهدا و مزار شهدا دیدن کرده و عکسهای یادگاری میگیرند.

350 تن از اعضای انجمن تجسس و نجات AKUT نیز که از چهارگوشه ترکیه به گالی بولی رفته اند، با برافراشتن پرچم عکس پرتره بسیار بزرگ آتاترک در یادواره شهدا، سرود ملی ترکیه را به صدا دراوردند.

گروه مهتران ماه و ستاره از شهرداری گورسوی بورسا نیز نمایشی کوتاه اجرا کردند.خبرهای مرتبط