ევროკავშირი არალეგალი მიგრანტებისთვის ხელის შესაშლელად ატარებს „ხმოვანი ყუმბარის“ ტექნოლოგიის ტესტირებას

ევროკავშირი არალეგალი მიგრანტებისთვის ხელის შესაშლელად ატარებს „ხმოვანი ყუმბარის“ ტექნოლოგიის ტესტირებას