მუნზურის ხეობის ეროვნულ პარკში ხეები გაიყინა

მუნზურის ხეობის ეროვნულ პარკში ხეები გაიყინა

თუნჯელის ოვაჯიქის რაიონში, მუნზურის ხეობის ეროვნულ პარკში, სიცივის გამო ხეები გაიყინა.


საკვანძო სიტყვები: მუნზურის ეროვნული პარკი