თურქული ფლოტი რაკეტა „ათმაჯას“ მეშვეობით კიდევ უფრო გაძლიერდა

თურქეთის თავდაცვის ინდუსტრიამ, თურქეთის შეიარაღებული ძალების საჭიროებების ადგილობრივი პროდუქციით დაკმაყოფილების გზაზე გემთსაწინააღმდეგო რაკეტა „ათმაჯა“-ს შექმნით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა.

რაკეტა „ათმაჯა“ შეიქმნა იმისათვის, რომ შემცირდეს თურქეთის დამოკიდებულება უცხოურ რესურსებზე, დაკმაყოფილდეს საზღვაო ძალების სარდლობის საჭიროებები და შეიქმნას ეროვნული რესურსებით შემაკავებელი იარაღი.