უნიკალური სანახაობა 40 მეტრის სიმაღლეზე

უნიკალური სანახაობა 40 მეტრის სიმაღლეზე


საკვანძო სიტყვები: კონცერტი , ფორტეპიანი