یک تن ازاعضای نیروهای هوایی آمریکا در اعتراض به حملات غزه در مقابل سفارت اسرائیل خودرا آتش زد