واکنش اردوغان به اقدام ناشایست یک مامور پولیس در آمریکا

 

رئیس جمهور تورکیه برخورد غیرانسانی یکی ازمامورین پولیس آمریکا علیه جورج فلوید در شهر مینیاپولیس این کشور را محکوم کرد