شب عرس مولانا فردا آغاز میشود

شب عرس مولانا  فردا آغاز میشود

محفل شب عرس مولانا جلال الدین بلخی رومی فردا آغاز میشود