صادرات هلیکوپترهای آتاک ترکیه آغاز شد

 

هلیکوپترهای آتاک که با هدف رفع نیاز نیروهای مسلح ترکیه به هلی کوپترهای تعرضی از سوی شرکت سهامی عام صنایع هوانوردی و فضایی ترک " توساش " طراحی و تولید میشود، صادرات را نیز به زنجیره موفقیتهای خود علاوه کرد