رزمایش «گرگ بحری 2021» تورکیه آغاز می‌شود

رزمایش «گرگ بحری 2021» نیرویهای بحری تورکیه آغاز می‌شود و به مدت سیزده روز ادامه دارد.

رزمایش «گرگ بحری 2021» با مشارکت قوماندانی نیرویهای بحری تورکیه به شکل همزمان در بحیره های اژه و مدیترانه شرقی امروز (25 می 2021) آغاز می‌شود.