پیام وزارت دفاع ملی تورکیه بمناسبت سالگرد عملیات صلح قبرس

پیام وزارت دفاع ملی تورکیه بمناسبت سالگرد عملیات صلح قبرس