نخستین فضانورد ترکیه وارد ایستگاه فضایی بین‌المللی شد

نخستین فضانورد ترکیه وارد ایستگاه فضایی بین‌المللی شد