امریکا سوریه را زد

ایالات متحده امریکا سوریه را با راکت کروز مورد حمله قرار داد