هندو ها معتقد اند که ادرار ګاو برای معالجه مرض ناشی از ویروس کرونا مفید است

هندو ها معتقد اند که ادرار ګاو برای معالجه مرض ناشی از ویروس کرونا مفید است