حمله به سفارت تورکیه در کوپنهاگن

سفارت تورکیه در دنمارک با کوکتل مولوتوف (بم شیشه یی مملو از پطرول)مورد حمله قرار گرفت