در آلمان صد ها تن در برابر تصمیم فرستادن تانک و سلاح از سوی جرمنی به اوکراین اعتراض کردند

در آلمان صد ها تن در برابر تصمیم فرستادن تانک و سلاح از سوی جرمنی به اوکراین اعتراض کردند


برچسب ها: اوکراین , سلاح , جرمنی