ابن خلدون کیست؟

ابن خلدون در سال 1332 میلادی در شهر تونس، پایتخت کشور تونس چشم به جهان گشود

او  فیلسوف، علوم تاریخ، ریاضی، اقتصاد و جامعه شناسی جهان اسلام بوده است ....