آپارتمانی در کی‌یف، پایتخت اوکراین هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفت

آپارتمانی در کی‌یف، پایتخت اوکراین هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفت