آغاز روند انتقال میدان هوایی آتاتورک به میدان هوایی استانبول

روند انتقال سه روزه تجهیزات خطوط هوایی تورکیش ایرلاین از میدان هوایی آتاتورک به میدان هوایی استانبول به اتمام رسید.