تجلیل از روز بین المللی یوگا

بمناسبت روز بین المللی یوگا در صحن باغچه سازمان ملل متحد  درایالات متحده امریکا هزاران تن تمرین یوگا را انجام دادند