رئیس جمهور اردوغان با سرپرست ریاست جمهوری ایران صحبت تلفنی انجام داد

این مطلب را ریاست ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اظهار داشت

2142212
رئیس جمهور اردوغان با سرپرست ریاست جمهوری ایران صحبت تلفنی انجام داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه, با محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران صحبت تلفنی انجام داد. 

بر اساس بیانیه کتبی ریاست ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه, اردوغان در این صحبت تلفنی, ضمن ابراز تاسف و تاثر خود نسبت وفات ابراهیم رئیسی رئیس جمهور, حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و هیئت همراه شان در اثر سقوط هلیکوپتر حامل آنها تسلیت گفته صبر جمیل خواست.

اردوغان ضمن ابراز اینکه در این روز های سخت تورکیه در پهلوی ایران بوده و با مردم این کشور اظهار همدردی میکند گفت, از این به بعد نیز تورکیه مسئولیت همسایه گی و برادری خود را در برابر ایران ادا خواهد کرد.

رئیس جمهور اردوغان, خاطر نشان کرد خدمات رئیسی و عبداللهیان در راستای بهبود روابط بین تورکیه و ایران برای همیشه یاد خواهد شد. اخبار مربوطه