نتایج۶۵ فیصد آرا شمارش شده انتخابات محلی برای تعیین روسای شهرداریها در تورکیه

نتایج ارا انتخاب شده در سه شهر بزرگ تورکیه به شرح زیر است

2122840
نتایج۶۵ فیصد آرا شمارش شده  انتخابات محلی برای تعیین روسای شهرداریها در تورکیه

بیش از ۶۱ میلیون رای دهنده در حدود ۲۰۷هزار صندوق رای خود را به صندوق انداختند.

میزان رای کاندیداها در ۳ شهر بزرگ به ترتیب زیر به شرح داده شده:

در انتخابات  محلی که برای تعیین روسای شهرداریهای محلی در تورکیه برگزار شد، ۶۵ فیصد آرا شمارش شده است. با توجه به این:

-حزب عدالت و توسعه:                                            ۳۶.۴۰ فیصد آرا را به دست آورد.

- حزب جمهوری خلق:                                            ۳۷.۳ فیصد آرا را به دست آورد.

میزان رای کاندیداها در ۳ شهر بزرگ به ترتیب زیر بوده است:

استانبول:

مراد قورم از حزب عدالت و توسعه ۴۰.۸ فیصد

اکرم امام اوغلو از حزب جمهوری خلق۵۰.۴ فیصد

انقره:

تورگوت آلتین اوق از حزب عدالت وتوسعه ۳۷  فیصد

منصور یاواش از حرب جمهوری خلق ۵۸.۹ فیصد

ازمیر:

حمزه داغ از حزب عدالت و توسعه  ۳۷ فیصد

جمیل توغای ازحزب جمهوری خلق ۴۸.۲ فیصداخبار مربوطه