سومین پرواز آزمایشی طیاره ای بدون سرنشین عنقا-3 تورکیه با موفقیت انجام شد

سومین پرواز آزمایشی طیاره ای بدون سرنشین عنقا-3 تورکیه به مدت دو ساعت در ارتفاع 10 هزار پایی با موفقیت انجام شد

2121097
سومین پرواز آزمایشی طیاره ای بدون سرنشین عنقا-3 تورکیه با موفقیت انجام شد

سومین پرواز آزمایشی طیاره ای بدون سرنشین عنقا-3 تورکیه به مدت دو ساعت در ارتفاع 10 هزار پایی با موفقیت انجام گرفت و عنقا-3 پرواز با سرعت 160 گره (حدود 300 کیلومتر) را ثبت کرد.

اولین پرواز آزمایشی طیاره ای بدون سرنشین عنقا-3 در 28 دسامبر 2023 صورت گرفته بود و با انجام بهینه‌سازی در سیستم‌های مختلف طیاره ای بدون سرنشین مذکور با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده در پروازهای قبلی، پتانسیل پروازی عنقا-3 در سومین پرواز آزمایشی شاهد بهبود قابل توجهی بوده است.

در سومین پرواز آزمایشی طیاره ای بدون سرنشین عنقا-3، سیستم شبکه خودکارومکانیک پروازی طیاره ای بدون سرنشین نیز با موفقیت آزمایش شده است.

عنقا-3 اولین طیارهی بدون سرنشین با موتور توربوفن عمود پرواز و رادارگریز تورکیه است که توسط صنایع دفاعی داخلی توسعه یافته است.

طیاره ای بدون سرنشین عنقا-3 قادر به شناسایی، نظارت و جمع آوری اطلاعات، حمله با مهمات مختلف هوا به هوا و هوا به زمین، عملیات شکاری و درگیری با هلیکوپترهای دشمن، طیاره های ملخی، طیاره ای بدون سرنشین با مهمات هوا به هوا، خنثی سازی رادارهای پرتاب کننده RF و تجهیزات دفاع هوایی دشمن، حفاظت از نیروهای دوست در آسمان و زمین، جنگ الکترونیک، عملیات و ارتباط با سایر عناصر دوست خواهد بود.

این طیاره ای بدون سرنشین همچنین ظرفیت حمل 650 کیلوگرم مهمات در هر یک از دو ایستگاه درون بدنه، 650 کیلوگرم مهمات در هر یک از ایستگاههای داخلی بالها و 100 کیلوگرم مهمات در هر یک از ایستگاههای بیرونی خود را داراست.

عنقا-3 با حداکثر سرعت 0.7 ماخ و ارتفاع پایه 40 هزار پا، ظرفیت حمل بار 1200 کیلوگرم و ظرفیت پروازی 10 ساعتی را دارد.اخبار مربوطه