تورکیه در زمینه زیربنای شبکه‌های فیبرنوری در جایگاه دوم اروپا قرار گرفت

وزیر حمل‌و‌نقل و زیربناهای تورکیه: در چارچوب طرح «فیبرنوری تا خانه» (FTTH) با دسترسی به 18 میلیون خانه در جایگاه دوم اروپا قرار گرفتیم

2119952
تورکیه در زمینه زیربنای شبکه‌های فیبرنوری در جایگاه دوم اروپا قرار گرفت

وزیر حمل‌و‌نقل و زیربناهای تورکیه: در چارچوب طرح «فیبرنوری تا خانه» (FTTH) با دسترسی به 18 میلیون خانه در جایگاه دوم اروپا قرار گرفتیم

عبدالقدیر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌و‌نقل و زیربناهای تورکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب طرح «فیبرنوری تا خانه» (FTTH) با دسترسی به 18 میلیون خانه در جایگاه دوم اروپا قرار گرفتیم.

اورال‌اوغلواظهارداشت:‌ طبق داده‌های شورای FTTH اروپا، تورکیه با دسترسی به 18 میلیون خانه در زمینه زیربنای شبکه‌های فیبرنوری، پس از فرانسه در جایگاه دوم اروپا قرار گرفت. با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌هایی که هر سال افزایش می‌دهیم، به صدر اروپا صعود می‌کنیم. معتقدم که کشورمان در زمینه فیبرنوری به‌زودی پیشتاز اروپا خواهد شد.اخبار مربوطه