هدف تولیدکنندگان آرد تورکیه 2 میلیارد دالر صادرات سالانه است

تولیدکنندگان آرد تورکیه در تلاش هستند تا پایان سال 2028 به حجم صادرات 2 میلیارد دالری برسند

2111840
هدف تولیدکنندگان آرد تورکیه 2 میلیارد دالر صادرات سالانه است

تولیدکنندگان آرد تورکیه در تلاش هستند تا پایان سال 2028 به حجم صادرات 2 میلیارد دالری برسند.

خلوق تیزجان، رئیس فدراسیون صنعتگران آرد فیصد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در تلاش هستند تا پایان سال 2028 به حجم صادرات سالانه 2 میلیارد دالری برسند.

رئیس فدراسیون صنعتگران آرد فیصد با بیان اینکه حجم صادرات سالانه آرد کشور به 1.5 میلیارد دالر نزدیک شده است، خاطرنشان کرد: تورکیه باداشتن 598 در بندکارخانه در 69  ولایت ظرفیت تولید 30 میلیون تن آرد را دارد.

تیزجان اظهار داشت: با وجود موانع حمایتی بسیاری از کشورها، جایگاه مان را در صدر تجارت جهانی را خفظ می‌کنیم. این توانایی را داریم که حجم صادرات را که در سال 2023 که بیش از 3.6 میلیون تن ثبت شد، به 20 میلیون تن برسانیم. بسیاری از کشورها نسبت به صنعتگران آرد تورکیه موانع مختلف از جمله مالیات اعمال می‌کنند. هدفگذاری کردیم که در سال 2024 حجم صادرات آرد را به 4 میلیون تن برسانیم.اخبار مربوطه