صادرات 6.8 میلیارد دالری تورکیه به اعضای سازمان کشورهای تورک طی سال گذشته

صادرات تورکیه به اعضای سازمان کشورهای تورک سال گذشته نسبت به سال قبل ازآن 14.2 افزایش یافت

2096338
صادرات 6.8 میلیارد دالری تورکیه به اعضای سازمان کشورهای تورک طی سال گذشته

صادرات تورکیه به اعضای سازمان کشورهای تورک سال گذشته نسبت به سال قبل ازآن 14.2 افزایش یافت.

صادرات کالا ازتورکیه به کشورهای سازمان کشورهای تورک سال 2023 با 14.2 فیصد افزایش نسبت به سال قبل به 6.8 میلیارد دالر رسید.

براین اساس بالاترین میزان صادرات به آذربایجان با 2.4 میلیارد دالر بوده است.

کشورهای عضو با منابع غنی، قدرت وچشم اندازوموقعیت جیواستراتژیک خود درمهم ترین کانالهای لوژیستیکی جهان اهمیت کلیدی درمقابله با بحران کمبود غذا وانرژی درجهان دارند.

درحالی که این کشورهاوحدت، همکاری، همبستگی ویکپارچگی خودرابراساس مشارکت تقویت می‌کنند، تورکیه به افزایش در تجارت خود با این کشورها ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان تورکیه، صادرات به کشورهای آذربایجان، قزاقستان، اوزبیکستان و قرقیزستان در سال 2023 به 6.8 میلیارد دالر رسید.

این رقم نسبت به سال قبل 14.2 فیصد افزایش را نشان می‌دهد.

دراین مدت بیشترین صادرات به آذربایجان با 2.4میلیارددالر بوده است. درهمین مدت 1.7 میلیارد دالر به قزاقستان، 1.6 میلیارد دالر به اوزبیکستان و1میلیارد دالر به قرقیزستان صادرات انجام شده است.

صادرات به ارزش 4 میلیارددالرازاستانبول به این کشورها انجام شد. با این میزان، استانبول 58.5 فیصد از صادرات به اعضا را بر عهده گرفته است.اخبار مربوطه