انجمن خیریه تورکیه یک مسجد و یک یتیم‌خانه‌ در افغانستان افتتاح کرد

یک نهاد خیریه تورکیه یک مسجد و یتیم‌خانه‌ای را که در ولایت‌های تخار و غزنی افغانستان ساخته بود، افتتاح کرد

2064240
انجمن خیریه تورکیه یک مسجد و یک یتیم‌خانه‌ در افغانستان افتتاح کرد

یک نهاد خیریه تورکیه یک مسجد و یتیم‌خانه‌ای را که در ولایت‌های تخار و غزنی افغانستان ساخته بود، افتتاح کرد

فدراسیون انجمن‌هایی که برای انسان ارزش قائل هستند، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این انجمن در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه اش در افغانستان مسجد و یتیم‌خانه‌ هاییرا که در ولایت‌های تخار و غزنی احداث کرده بود، به بهره‌برداری سپردند.

بر اساس اطلاعیه، این فدراسیون که از عملیات بازسازی و احیای افغانستان پس از اشغال و جنگ داخلی این کشور حمایت کرد، پروژه‌های جدیدی را به پروژه‌های ماندگار خود اضافه کرد.

این فدراسیون خیریه تورکیه، یتیم‌خانه مسجدی را به نام محمود اوستا‌عثمان‌اوغلو در ولایت غزنی احداث کرده بود، به بهرهبرداری سپرده است.

این یتیم‌خانه 2 طبقه‌ای مشتمل بر 22 صنوف درسی به مساحت قابل استفاده 750 مترمربع درمجموع بامساحتی بالغ بر1042 مترمربع جهت اسکان وتحصیل 650 دانش آموزیتیم درنظرگرفته شده است.

مسجد محمود اوستاعثمان‌اوغلو که برای رفع نیازهای عبادتی و آموزشی مردم منطقه برنامه ریزی شده است، به شکل یک طبقه در زمینی به مساحت 900 مترمربع ساخته شد.اخبار مربوطه