دستگیری 21 مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان در ولایت قارص تورکیه

نیروهای امنیتی تورکیه 21 تبعه افغانستان که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند را در ولایت قارص دستگیر کردند

2040866
دستگیری 21 مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان در ولایت قارص تورکیه

نیروهای امنیتی تورکیه 21 تبعه افغانستان که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند را در ولایت قارص دستگیر کردند.

ماموران شعبه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان پولیس ولایت قارص تورکیه در بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی 21 تبعه افغانستان را که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده پس از طی مراحل اداری در شعبه اتباع خارجی پولیس در ولایت قارص جهت برای استرداد به کشور مبدا به اداره امور مهاجران این استان منتقل شدند.

در این بازرسی یک نفر نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شد.

عملیات‌ نیروهای امنیتی تورکیه در برابر ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه