طیاره ای  حامل کمک‌های طبی تورکیه به مردم افغانستان وارد کابل شد

طیاره ای  ترانسپورتی  حامل کمک‌های طبی تورکیه وارد کابل، پایتخت افغانستان شد.

2038997
طیاره ای  حامل کمک‌های طبی تورکیه به مردم افغانستان وارد کابل شد

طیاره ای  ترانسپورتی  حامل کمک‌های طبی تورکیه وارد کابل، پایتخت افغانستان شد.

تورکیه بنابه درخواست وزارت صحت عامه ای  اداره موقت طالبان در افغانستان، 18 تن لوازم طبی به این کشور ارسال کرد.

طیاره ای  ترانسپورتی متعلق به نیروهای مسلح تورکیه حامل کمک‌های طبی دیروز حوالی ساعت 15.00 به وقت محلی وارد میدان هوایی بین‌المللی کابل شده و در اینجا توسط کارکنان سفارت تورکیه در کابل به مسئولان وزارت صحت عامه اینکشور تحویل داده شد.

گفته شد که کمک‌ها عمدتاً شامل مواد جراحی، مواد استریلیزاسیون، ماسک‌ها، دستگاه‌ها و واحدهای مختلف طبی است.

عمر دوغرو مشاور سفارت تورکیه در کابل در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو گفت که قرار است کمک‌های ارسالی از سوی دولت تورکیه به مناطق ضروری افغانستان ارسال شود و بدین شکل تورکیه در ارائه خدمات طبی به مردم افغانستان به ویژه اطفال کمک خواهد کرد.اخبار مربوطه